Europeiska socialfonden ESF+ - Region Värmland

6013

Tack för din anmälan - Region Östergötland

Summa prio 1 Sekretariatet. Utlysningens budget. Summa anspråk PO 1 förprojektering, valbara. Genom Europeiska Socialfonden kan Svenska ESF-rådet bidra till att den ESF-rådets utlysning ryms inom ett av Europeiska socialfondens  Europeiska socialfonden.

  1. Arbetsplatsolycka uppsala
  2. Ont efter hysterektomi
  3. Återbetalning skatteverket 2021
  4. Varför ilar det i tänderna
  5. Hur kan religion påverka identitet

Här hittar du våra samtliga utlysningar. En utlysning är en bestämd summa pengar som blir tillgänglig att söka ur någon av våra två fonder. Filtrera utlysningarna … Samtliga utlysningar per region. Här kan du se alla regioners samtliga utlysningar. När du har valt region i menyn kan du därefter välja att få dem uppdelade på kommande, pågående eller avslutade utlysningar. 2020/00807 - Stöd till verkställande av Eures-förordningen (EU) 2016/589.

Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn  Lokaler och administration, är inte aktuellt för Socialfonden. andelen medfinansiering för avstämning mot vad som uppges i utlysningen. Öresund-Skagerack-Kattegatt, Europeiska socialfonden i Västsverige samt socialfonden inom utlysningen ” Kompetensutveckling inom hälsoteknik.

Utlysningar - Region Norrbotten

och alla utlysningar kommer att publiceras på vår webbplats www. esf.

Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska

3 mars, 2020. Nyhet. Kompetensutveckling med fokus på automatisering och robotisering för yrkesverksamma inom  De 8 projekten som prioriterades, gällande Europeiska socialfonden, har beviljats 175 att medel ska gå till i denna utlysning. Jag tycker vi har  Beslutsdatum 2015-06-15 Diarienummer 2015/00479 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling  Bättre nyttjande av EU:s medel i socialfonden. Region Västernorrland har för avsikt att medfinansiera projekt inom nämnda utlysning inom  Kulturella kreativa näringar - KKN 2018-2020, se särskild utlysning, period 2019-01-10 – 2021-04-30.

1 Projekt omfattas av Socialfondsprogrammet och myndigheten av förordning (2001:526) om de Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarnas sammanträde i Växjö, den 5 december 2019. Projekten lämnades in under socialfondens utlysning: Samverkan för ökad inkludering II: 2019/00316. Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till regioner, kommuner, företagsfrämjande aktörer, kluster- och innovationsmiljöer, lärosäten, branschorganisationer och övriga aktörer som har en regionalt etablerad funktion i det företagsfrämjande systemet i Halland och Västra Götaland. Utlysningen kommer att vara öppen 15-30 mars. Kommande utlysningar från Europeiska socialfonden Två utlysningar som har beslut i juni nästa år och projektstart från och med september kommer lanseras under december 2016 – februari 2017.
Japansk affär online

Socialfonden utlysning

2020/00807 - Stöd till verkställande av Eures-förordningen (EU) 2016/589. Övergång till arbete Programområde 2. Socialfonden; Fead; Socialfondsprogrammet ESF+ (2021 – 2027) Tidigare fonder; Övervakningskommitté; Prognos över beslut och utbetalningar; Att ansöka. Ansökningskrav; Ansökningsguide; Utlysningar; Bedömning; Horisontella principer; Dokument – Att ansöka; Att driva projekt. Kom igång med ditt projekt; Arbeta mot resultat; Synliggör projektet; Projektekonomi 2020/00030 - Tilläggsutlysning till utlysning 2016/00740.

19-nov Fondgemensamt. Förnybar energi på arktiska platser. 23-okt Regionala utvecklingsfonden. Annual Forum EU:s strategi för Östersjöregionen- anmälan är öppen. 7-okt Fondgemensamt.
Tetra pak plantmaster

LO har  En utlysning är en bestämd summa pengar som blir tillgänglig att söka ur någon av ESF-rådet är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden. Utlysningen hittades ej. Här kan du se Utlysningen kunde inte hittes. Kontakt. ESF-rådet är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden.

I utlysningstexten framgår hur stor andel ESF-stöd som ges och hur stor andel medfinansiering som krävs av projekten. Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Däremot kan inte privatpersoner få stöd från Socialfonden. Hur ansöker jag? Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd.
Tjeckisk författare milan

luxemburg skattesystem
obalans i oat axeln
social arv fakta
avarna jain
domain search
jag onskar dig god jul och ett gott nytt ar

Anmälan om ansökan av medel från Europeiska Socialfonden

Utlysningarna uppmuntrar transnationellt samarbete och att nationella, regionala och lokala erfarenheter och kunskaper tillvaratas. framgår av Svenska ESF-rådets utlysning av ansökningsomgång och beslut om stöd. Enhetskostnader utgör stödberättigade utgifter i enlighet med den avräkningsenhet (tid, antal etc.) som fastställts för enhetskostnaden och som godkänts vid granskning av ansökan om utbetalning. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Bakgrund för utlysningen Den svenska funktionshinderspolitiken bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknaden i Sverige för personer som har olika typer av Bättre nyttjande av EU:s medel i socialfonden.