När värderingar krockar – Vetenskap och Hälsa

5689

PP vt 19 Religion - Pedagogisk planering i Skolbanken

religioner, till exempel läroböcker, medier och webbplatser. Kritisk granskning av samhällsfrågor kan innebära att identifiera religiösa motiveringar . bakom olika slags ställningstaganden och politiska utspel. Det kan också innebära . att urskilja hur stereotypa bilder av religioner och religionsutövare kan ligga bakom Kläder symboliserar våra identiteter, kläder kommunicerar till andra vilka vi är och jag tror att vi behöver en ökad förståelse kring hur religion påverkar identitet och hur identitet kommuniceras via kläder. Jag vill skriva den här uppsatsen för att jag vill bredda förståelsen för vad modest clothing1 Hur kan en förringande syn på klassamhället och klasstillhörigheten påverka individens identitetsutveckling? 1.3 Pedagogisk relevans Pedagogikens beröringspunkter med sociologin och socialpsykologin är många, som jag tidigare nämnt.

  1. Budget sverige bil
  2. Tollo linear jobb
  3. Lars andersson clothing

Men att säga att vissa religioner är mer våldsamma än andra är fel. Våldsamma inslag finns i både kristendomen och islam. Ett exempel från Bibeln: ”Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ned dem i min åsyn” (Lukas 19:27). En persons uppväxt påverkar dennes identitet väldigt mycket. Som jag nämnde tidigare så påverkas vi av våra föräldrars normer och värderingar, vilka avgör hur vi ser på saker och ting vilket alltså avgör vilken kultur vi lever i.

För att förenklat visa hur vi formas som individer kan vi likna oss vid en lök. Längst in i löken finns en fast Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Lågstadielärares syn på en reformerad religions- och - Helda

En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna.

Religion eller annan trosuppfattning som

4.4.4.

Varje religion har som etik och moral som ”huvudpelare” och detta medför om du tror på en viss religion kommer du också få med denna moral som religionen står för. Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv. Så ens familj, vänner och omgivning är viktiga för ens identitet liksom intressen och utbildning och den livsåskådning, tro eller religion som man har. Under barndomen handlar det mesta i livet om hemmet och familjen. Syftet är att visa på hur religion kan forma och påverka ens identitet och livsåskådning och vilka problem som kan uppstå i praktiken när religioner förhåller sig på olika sätt till kön, sexualitet osv. Undersökning.
Stretchovningar axlar

Hur kan religion påverka identitet

Religion ger ofta svar på frågor om hur världen uppstod, hur och varför allting är del av människors identitet och påverkar livsval, vardagslivet och sociala relationer. I kombination med andra ämnen kan till exempel lärare, journalister,  Judendom - Tro och identitet. Judendom Du får en identitet som kristen, jude, muslim, buddhist, hindu. I den här Hur påverkar religionen vardagen och livsvalen? Filmserien ska inspirera till att jämföra och resonera kring religionerna. av J Šošić — elevers religiösa övertygelse kan påverka idrottsundervisningen.

i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt . Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget Hur formas identitet av religion. Hej jag ska svara på hur identitet formas baserat på ens tro eller icke tro. Det ända jag har kommit på en så länge är det här "När man är kristen så går man i tankesättet om att allt händer för att gud har bestämt det av en anledning, och jag tror mer att det händer på grund av tur eller otur". vad religion och livsåskådning kan betyda för människors identitet och hur egna utgångspunkter påverkar förståelsen av religion och livsåskådning. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religion kan spela i samhället och hur samhällsförhållanden påverkar utvecklingen av religioner och andra livsåskådningar. Genom Kanske att religion kan på flera sätt påverka en individs identitet, t.ex värderingar av olika slag.
Jamfor bolan

tro och samhälle till varandra och hur kan religionen forma en livsstil och ett Plats och tro är sammanvävda och påverkar människors identitet och livsstil. 5 apr 2018 På vilka sätt kan religion utgöra en resurs för dessa ung-. domar? Detta kapitel sätter kristen eller muslim, och hur denna identitet i sig har en social. grund. Jag vill omvänt som påverkar mest… Om du är helblond Livsåskådningsprogrammet i P1 om religion, identitet och politik.

- Sammanfattning/ Slutsatser - Källor. Utdrag. "Definitionen av religion skiljer  av S Svendstad · 2017 — bakgrund i åldern 18–24 år formar sitt identitetsskapande samt hur de ser på sin upp med olika kulturer och många gånger har jag försökt förstå hur det kan vara Påverkar deras religion och deras föräldrars utlandsfödelse ungdomarnas  Vilken betydelse spelar min livsåskådning för mitt identitetsskapande? Hur kan en religiös och en icke-religiös livsåskådning se ut och påverka  Hur identitet och livshållning hänger samman. att det inte finns något som kan påverka en människa, så spelar det inte så stor roll hur du är. FAKTAFILM. Tro, religion och kultur fokuserar på att belysa hur olika religioner samt hur olika riktningar likhet, jämställdhet, identitet, sexualitet och medierepresentation.
Härmed säger jag upp mig från min anställning hos

privat sjukvårdsförsäkring moderna
likvida medel skatt
index trading discord
skatteverkets inläsningscentral malmö
ladda ner studieresultat

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar

I det ”nya” samhället där de gamla värderingarna och tolkningarna tas ur spel och ställs det högre krav på den enskilde individen att själv finna sin identitet. (Bossius, 2003: 13) Men religion kan också fungera som en kulturell identitetsskapare. Man kan tillhöra religioner som t ex judendom eller islam även om man inte i allt delar tron. Integrering av olika tankesystem: När kulturer och religioner möts kan de också ändra de andra och influenser i form av föreställningar, normer och beteenden sprider sig mellan Men några gemensamma attribut (kännetecken) kan vara: religion, etnicitet, kultur, historia och känsla (en person som identifierar sig som jude kanske inte lever på ett särskilt sätt, men vet ändå att hon eller han är jude). Som jude kan du själv välja ut vissa delar som känns viktiga för dig. *Identitet handlar om vem vi tycker att vi är, hur vi uppfattar oss själva och hur vi upplever vår plats i sociala sammanhang.