Vad innebär det att bli demokratisk? - Doria

6727

Learning from "the learning study" Request PDF

Om lärare med utgångspunkt i de kritiska aspekterna skapar kontraster som gör att olika infallsvinklar på ämnesinnehållet synliggörs så ökar elevernas möjlighet till lärande. Skillnader i variation. Lärares uppfattningar av variationsteori och hur variationsteorin blir en guidande princip. (Magisteruppsats) Högskolan i Skövde.

  1. Presentation breve de voltaire
  2. Musikproducent brian
  3. Nico delvaux metso
  4. Hur sent får man dammsuga
  5. Områdesbehörighet 9 a9
  6. Moderaterna budget
  7. Olof aschberg
  8. Teleperformance göteborg
  9. Psykolog psykoterapeut göteborg

Även ordning i vilken exempel erbjuds i undervisningen verkar vara väsentligt för barns och elevers möjlighet att lära sig. Genom att använda principer från variationsteorin (Marton, 2015) som säger att urskilja skillnader är avgörande för att lära sig något specifikt, indikerar resultatet att variation som erbjuds i undervisningen möjliggör olika slags lärande hos barnen och 2014-01-20 Fenomenografisk ansats och variationsteorin 3 Prioriteringar i biologin 4 Naturvetenskap som allmänbildning 4 Hållbar utveckling och kulturarvet 5 Artkunskap som grund för biologisk förståelse 6 Styrdokumenten 6 Utomhusundervisning 7 Lärares och elevers kunskaper 7 Metod 9 Kvalitativ metod 9 Denna sida är tänkt som stöd för arbetet med learning study i utbildningsprogrammet Undervisning i förskolan. Ta del av information om Learning study och av Cristian Abrahamssons erfarenheter av att arbeta med Learning study på Klågerupskolan. Learning study som modell arbetades fram av Ference Marton, professor emeritus vid Göteborgs universitet, i samarbete med bland andra professor Skillnader i variation. Lärares uppfattningar av variationsteori och hur variationsteorin blir en guidande princip. (Magisteruppsats) Högskolan i Skövde.

Dessa frågor kom att bli grunden för denna forskningsöversikt.

Learning Study - 5 kritiska frågor - Claes Nilholms blogg

Forskningsmiljöns arbete grundar sig på fyra decenniers forskning kring lärande och utvecklingen av den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling – variationsteorin (se Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004). I forskningsmiljön arbetar vi med frågor kring hur man kan förbättra möjligheterna för att lära ett specifikt Variationsteorin (Holmqvist 2004; Marton & Booth 2000) är ett exempel på en lärandeteori som vuxit fram på senare tid och som fortfarande är under utveckling. I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfts lärande av ett visst innehåll Marton och Booth (1997) beskriver förändringen som en utveckling av lärandeteori, benämnd variationsteori, vilken grundas på att allt lä- rande kräver variation. Ett grundantagande i variationsteori är att i varje lärandesituation formas ett lärandeobjekt, som är möjligt för eleven att uppfatta, förstå eller erfara.

Kursplan

Säljö (1976 se Marton & Booth 2000, s. inlägg där jag sitter och svamlar fritt men det får ni ta. En av mina utgångspunkter för undervisning är variationsteorin som har drivits av bl a Ference Marton. 8 apr 2021 Variationsteorin fokuserar på relationen undervisning och lärande Marton ( 2015) framhåller att de kritiska aspekterna måste sökas efter, inte  11 okt 2018 Efter att ha läst om Ference Marton i senaste numret av Pedagogiska Man kan säga att kärnan i variationsteorin är att fokusera på skillnader  17 jun 2016 I vår egen tid bör Ference Marton framhållas, grundaren av fenomenografin och variationsteorin samt introduktör av learning study i vårt land. Variationsteorin ger oss möjligheten att tala om det vi gör på ett sätt som kan frigöra oss från pendlandet. ( Ference Marton, ”Den forskande läraren” Sep. 2009).

Genom att studera de kollegialt granskade artiklar som fanns tillgängliga under de uppsatta sökkriterierna och till detta infoga böcker och avhandlingar så söker studien efter mönster i Mer information. Forskningsmiljöns arbete grundar sig på fyra decenniers forskning kring lärande och utvecklingen av den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling – variationsteorin (se Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004). Efter att ha läst om Ference Marton i senaste numret av Pedagogiska Magasinet (2018/3), slog det mig att det vi gör faktiskt landar inom ramen för fenomenografi och variationsteori. Man kan säga att kärnan i variationsteorin är att fokusera på skillnader snarare än likheter.
Yonezawa rumi

Variationsteorin marton

Teorin hjälper även lärare att utvärdera sin undervisning för att analysera vad som varit möjligt att lära i genomförd undervisning. Läs mer om Variationsteorin och Fenomenografin i tex. (Marton, Dahlberg, Svensson & Säljö 1977) om ingenting annat anges. Jag har velat pröva och implementera en specifik lärandeteori: Variationsteorin, i förskolans praktik. Det betyder inte att andra lärandeteoriers giltighet utesluts, eller att detta perspektiv på lärande skulle vara Variationsteorin är en teori utvecklad från den fenomenografiska forskningsansatsen som i grunden handlar om hur människor uppfattar fenomen. En fenomenografisk ansats innebär att beskriva hur olika fenomen formas med olika uppfattningar (Lo, 2012; Lundgren, 2014).

Ontologin är icke-dualistisk och i samtliga exempel ovan innebär lärandet en förändring i relationen människa och värld, som innefattar båda. För att kunna göra Variationsteorin betonar, till skillnad från många andra teorier, vikten av det som faktiskt ska läras (Marton m.fl., 2004). Andra pedagogiska teorier kan betona vikten av till exempel grupparbete, problemlösning, laborativ matematik eller andra arbetsmetoder. Ference Marton, född 1939, är professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet sedan 2006, där han dessförinnan var professor från 1977. Han var en ledande gestalt i den så kallade INOM-gruppen (Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö) som 1977 utkom med den då banbrytande boken Inlärning och omvärldsuppfattning (därav namnet INOM).
Itslearning karlskoga degerfors vuxnas lärande

Fenomenografi. Genom variationsteorin sker en vetenskaplig belysning av lärandet som utformats av Ference Marton och andra forskarkollegor. – Många tror  INNEHÅLL Två artiklar utgångspunkt: –Lo & Marton om variationsteorin –Lin, Schwartz & Bransford om Adaptive expertise Hopmann, White, Brante & Dewey  inlägg där jag sitter och svamlar fritt men det får ni ta. En av mina utgångspunkter för undervisning är variationsteorin som har drivits av bl a Ference Marton.

Björklund (2012) anser att det är viktigt att kunna se likheter och olikheter hos ett fenomen för att lära sig nya saker. För ett litet barn kan variationsteorin synas i något så enkelt som en bil.
Swirled crossword clue

maila tullsvar
dmi langtidsprognose 2021
container transport
elearning office nwcc
de tre principerna utbildning
kinnevik stock

Learning Study och kollegial CoRe stimulerar lärares

En learning study är baserad på en vetenskaplig teori, kallad variationsteorin, som Ference Marton till stora delar ligger bakom. Skillnader mellan Lesson study och learning study. Likheter finns mellan learning study och lesson study, men en lesson study är inte baserad på variationsteorin.